Minőségbiztosítás


Minőségbiztosítás


A Metróber Kft. a piaci és a szakmai igényekhez való alkalmazkodás és a munkafolyamatok szervezettebbé, áttekinthetőbbé tétele céljából 2009-ben bevezette az MSz ISO 9001:2009, valamint 2010-ben az MSZ EN 14001:2005  szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszert.


A minőségbiztosítási rendszer alapdokumentuma a Metróber Kft. Minőségbiztosítási Kézikönyve, amely rögzíti a minőségbiztosítási rendszer felépítését és tartalmazza mindazokat a szervezési és vezetési alapelveket, amelyeket a rendszer működése érdekében alkalmazni kell.


Felelősségbiztosítás

A társaság rendkívül nagy értékű beruházásokat bonyolított le a múltban és bonyolít le a jelenben is. Ezért a jogszabályoknak megfelelően általános és szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.


Munkavédelem

A társaság a munkavédelmi feladatok ellátására okleveles munkavédelmi szakmérnököt alkalmaz.


Környezettudatos szakmai tevékenység

A Metróber Kft. 2010. 06. 28-tól környezetközpontú irányítási rendszert vezetett be és alkalmaz a közlekedésből származó zaj- és rezgésvédelem, illetőleg a levegőtisztaság védelem szakterületén a környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.