Rövid cégtörténet


Rövid cégtörténetA Metróber Kft. gyökerei egészen 1949-ig nyúlnak vissza. Az elmúlt több, mint 60 év mind jogi, mind szervezeti átalakulásokban gazdagnak tekinthető. A mögöttünk lévő mozgalmas időszak a tevékenységi kör állandó - az igényeknek megfelelő - formálódását eredményezte.A Metróber Kft. rendeltetését eleinte az első fővárosi metróvonal megépítésére vonatkozóan a beruházás műszaki felügyelete, koordinálása jelentette. Ez, a metró törzshálózatának kialakítása során, a tervezővel és a kivitelezővel való szoros együttműködést feltételezett, amelynek következtében kialakult a nyomvonalterv és megkezdődött a munka.

A beruházás előrehaladásával új feladatok körvonalazódtak, így került a metró üzemeltetésének előkészítése, majd a komplett üzemeltetés a Metróber Kft. tevékenységei közé.A főváros közlekedésfejlesztési tervei újabb megbízásokat generáltak, ezáltal kristályosodtak ki cégünk új profiljai, a híd- és útépítési beruházások, valamint ennek megfelelően, cégünkön belül megalakult az "út-híd osztály".

A megnövekedett munkamennyiség felduzzasztotta a Metróber Kft. létszámát, amely 1972-ben elérte az 1864 főt. A vállalat ekkorra két, egymástól jól elkülönült szervezeti egységre, az "üzemeltetési főosztályra" és a "beruházási főosztályra" tagolódott.Az üzemeltetési tevékenységet hamarosan egy új cégbe szervezték ki, ezáltal megtisztítva a Metróber Kft. fő profilját, amely így az 1970-es évektől kezdődően csak a közlekedésfejlesztési beruházásokkal kapcsolatos műszaki, mérnöki és gazdasági feladatokkal, valamint kiegészítő jelleggel, tervezési munkákkal foglalkozott.A kelet-nyugati metróvonal megépítése után az észak-déli metróvonal építése jelentette cégünknek a legnagyobb feladatot. A metróépítésekhez kapcsolódó állomások kialakítása sok esetben komoly kihívást jelentett szakembereink számára, melynek legfontosabb hozadéka cégünk komoly tapasztalatokkal történő gazdagodása lett. Eközben társaságunk 1970 és 1973 között elvégezte a millenniumi földalatti vonala meghosszabbításának lebonyolítását is.

Az 1970-es évek végére a főváros igényt tartott a közlekedés fejlesztését szolgáló beruházásokkal kapcsolatban a közlekedés forgalomszabályozási tervezésére, újabb közlekedési létesítmények, városépítési munkák komplex lebonyolítására. A Metróber Kft. ettől a pillanattól kezdve lebonyolítói minőségben vesz részt a közlekedésfejlesztési beruházásokban, amelyek között egyaránt találhatók út-, műtárgy-, hídépítési, valamint kötöttpályás beruházások.A múltban felhalmozott szakmai tudás mintegy kikényszerítette cégünk tanácsadói tevékenységének előtérbe kerülését, amely a mai napig a Metróber Kft. egyik fő kompetenciája.Az utóbbi évtizedek újabb kihívásokat hoztak, így az eddig főleg fővárosi közlekedésfejlesztési beruházások köre kibővült az országos közúthálózat fejlesztésével, valamint az autópálya-építéssel kapcsolatos beruházásokkal. A Metróber Kft. mára már nem csak közlekedésfejlesztési beruházásokkal foglalkozik, ugyanis egyre nagyobb teret enged az egyéb, környezetvédelmi beruházásoknak (pl. szennyvíztisztítás, szilárdhulladék gazdálkodás, stb.) és a magasépítési beruházásoknak (pl.: bevásárlóközpontok építése, határátkelő helyek, szállodarekonstrukciók, stb.). Az előbbiekben felsorolt projektekben a Metróber Kft. leginkább szakértőként, ellenőrző mérnökként, illetve lebonyolító mérnökként működik közre.